Yoga sutre su djelo napisano o putu yoge.
Pripisuju se Maharishiju Patanđaliju, koji je u veoma kratkoj formi
(u aforizmima) dao upute kako se osloboditi od patnje i beskonačnog rađanja i umiranja.

Tečaj se odvija u Zagrebu u petak 25.11.2022 od 19 – 20:30 h,
zatim u subotu i nedjelju od 10 – 18h (s većom pauzom za ručak)
Donijeti nešto za pisati, hranu.

Voditelj tečaja: Ignac Peras
Prijave i informacije: 0993270166
[email protected]

Cijena 750kn
(ograničen je broj ljudi)