Najveća droga današnjice, koja je i socijalno i kulturološki prihvaćena, s tendencijom da se počne s upotrebom što ranije u životu, je alkohol. Alkohol je odgovoran za većinu kriminala u današnjem društvu, posebno bih tu istakla tučnjave, nasilje u obitelji, prometne nesreće, povrede na radu…

atma.hr – 52
Usprkos tome, ne čine se nikakvi napori da se smanje ovi problemi i alkohol stavi pod kontrolu kao što je to slučaj s ostalim drogama, iako nijedna druga droga ne izaziva probleme koje alkohol izaziva.

Da vidimo što se to događa pod djelovanjem alkohola?

Svi znamo da se pod djelovanjem alkohola reakcije usporavaju i kakve posljedice to donosi prometu ili u radu sa strojevima.

Čovjek pod djelovanjem alkohola gubi ravnotežu, znači centar za ravnotežu se gasi, ne sjeća se stvari, centri za memoriju se gase. Ali postoji jedan dio možda koji se neće ugasiti, a to je Reptilski mozak (mali mozak).

Naime, kada dođe do oštećenja ili gašenja nekog dijela mozga, doći će do nadoknađivanja tog gubitka pojačanom upotrebom drugog dijela mozga. Tako na primjer, ako netko doživi moždani udar u lijevoj hemisferi, doći će do pojačane upotrebe desne hemisfere koja je odgovorna za kreativnost pa će osoba postati kreativnija.

Također, autistična djeca postaju eksperti u matematici i pamćenju jer im je oštećen centar za komunikaciju pa dolazi do kompenzacije centrom za memoriju.

atma.hr – 52
Tako, kada alkohol onemogući rad svim centrima u mozgu, ostaje jedan centar koji i dalje funkcionira, a to je Reptilski mozak. Reptilski mozak će kompenzirati gubitak rada svih ostalih centara i pojačati svoj rad pa će karakteristike kao što su opstanak, hijerarhija, agresija, impulzivne reakcije… biti izuzetno naglašene.

Reptilski mozak ima ulogu da održi čovjeka u životu i zato će nastaviti s radom i kada ostali dijelovi mozga ne budu radili sve do trenutka kada je čovjek toliko pijan da se nalazi blizu smrti.

Također se za oštećenje mozga koriste i druga sredstva: mono natrij glutamat, aspartam, neurološki i psihijatrijski lijekovi, sva industrijska hrana kao i gledanje televizije koje opušta pa neaktivne stanice odumiru, a Reptilski mozak preuzima vodstvo jer on posljednji odumire.

Sada nam već postaje jasno da je nekome vrlo važno da ljudi što više koriste Reptilski, primitivni mozak i da budu u stanju preživljavanja, kako bi bili laki za kontrolu i manipulaciju.

ENLIGHT BAKRENE BOCE BANNER 696 X 290

Da se vratimo na alkohol.

Ljudi koji godinama redovno piju alkohol su daleko impulzivniji, agresivniji i imaju loše pamćenje jer alkohol konstantno gasi neke dijelove mozga i vremenom dovodi do njihovog trajnog oštećenja što ima za posljedicu stalan pojačan rad Reptilskog mozga.

Moždane stanice se do izvjesne mjere mogu regenerirati tako da nikada nije kasno da kažemo ne alkoholu.

Dr Slađana Velkov
Izvor: radioliberum.org