… u Hamoru 15, Samobor, od 2. do 4.12.2022.

Prema drevnoj sufijskoj tradiciji naše se Biće (esencija) manifestira se kroz pet suptilnih univerzalnih kvaliteta (latifa), a svaka od njih ima drugu boju i različito mjesto u tijelu.

Bijela je esencija unutrašnje volje, crvena unutrašnje snage, crna unutrašnjega mira, zelena je esencija sućuti, a žuta radosti.

U drugoj polovini prošloga stoljeća Ali Hameed Ali-Almaas i Faisal Muqaddam razvili su u Americi Dijamantni pristup samorealizaciji, spajajući u svojem pristupu drevno duhovno učenje i modernu psihologiju.

Za rad s esencijom nije potrebno nikakvo vjerovanje niti ideologija – pojedinac jedino treba iskreno čeznuti za istinom o sebi. Zašto? Zato što smo se tijekom života odvojili od vlastite snage u nama samima, a čeznemo za povratkom. Ovaj seminar pomoći će nam da dopustimo moćnoj Crnoj esenciji da teče i hrani nas iz samoga našeg središta.

Crna esencija je najmoćnija i najizazovnija. Ona znači mir i prepuštanje. U crnoj esenciji susrećemo se s ogromnošću egzistencije u kojoj možemo doživjeti bljesak svoje istinske biti.

Razumjet ćemo i iskusiti da nije potrebno boriti se s bilo kojim dijelom sebe. To je alkemijsko putovanje. Kada naučimo prihvatiti ono što ne želimo vidjeti u sebi, dolazi do transformacije. Tada možemo iskusiti što je to istinska snaga.

Rad na seminaru sastoji se u čišćenju prepreka nastalih u našem djetinjstvu te uvjetovanja kroz koja smo prošli, a koja nam onemogućuju povezanost s vlastitim Bićem, s Crnom esencijom. Kada uklonimo prepreke, otkrivamo veliku snagu svojeg istinskog JA.

Tijekom seminara koristit ćemo tehnike otvorenog istraživanja u dijadama i trijadama, tehnike raznolikih meditacija i različite vježbe.

SEMINAR VODI…
Stephane Pichard-Upchara završila je studij filozofije i ima obrazovanje iz Ericksonove hipnoze i PNL.
Diplomirana je voditeljica terapeutskih grupa te sudjeluje u radu Škole učenja Diamond Logos Faisala Muqaddama i kao predavač-senior vodi seminare o Esenciji i Eneagramu, kao dijelu toga učenja.

Seminare i radionice vodi u Italiji, Španjolskoj, Danskoj, Grčkoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Venezueli, Čileu, Meksiku i Indiji.

Za prijave i dodatne informacije obratiti se na: [email protected]. hr,
fb: Intenziv svjesnosti ili na tel. 098 453368 (Miljenko ‒ Chamatkar)