Foto: pixabay.com

Kad tvoj trenutni oblik nestane

i naizgled život prestane…

Kad se prekine srebrna vrpca

i od veze s tvojim tijelom

ne ostane niti jednog zrnca…

Kad budu neki ljudi govorili

da te više nema

i da tvoja duša ispod kamena drijema…

atma.hr – 52
Kad se isprazni tvoja životna baterija

i dođe vrijeme da shvatiš

da nisi samo ova materija…

Kad ispišeš posljednje poglavlje svog romana

i prekoračiš Zemaljsku branu

te stigneš na drugu stranu…

Prikazan bit će tvoj život

na velikom ekranu…

Tad se više nećeš moći sakriti

iza paravana

ili tražiti zaštitu

od čuvara, odvjetnika i karavana.

Neće ti pomoći nikakav lobi,

jer ostat ćeš u svojim slikama

sam u svojoj sobi.

Za života na Zemlji

mnogo su te puta pogodile “letve”

preko “zakona sjetve i žetve”.

Zapamti…

atma.hr – 52
Nije Bog taj koji ti posljedice šalje,

već svoje uzroke

sa sobom nosiš dalje.

Kad savladaš određene životne lekcije,

tad ćeš moći prijeći

u više Svjetlosne sekcije.

Kad duša sazrije i u sebe sve više

Božje zakone prima,

tad ona zna da do Neba

sedam stepenica ima.

Mi nikada nismo ostavljeni bez pomoći Beskrajnog Duha,

napušteni i sami

ležeći vječno u nekoj “jami”.

U Njegovom srcu

i na Njegovoj listi

svi smo isti.

Odbjegla smo djeca

koja se žele vratiti izvornom stanju

kao Njegovi baštinici

u Nebeskom imanju.

On, Jedan i Najveći,

nikada svoju djecu ne osuđuje,

već ljubavlju beskrajnom

dušu pobuđuje.

atma.hr – 52
Kad napustiš ovo zemljano, prolazno tijelo,

tvoj se život nastavlja

u duhovnom Svemiru

kroz “eterično odijelo”.

Kad na tvojoj filmskoj traci

zadnja scena završi

te pomisliš da je kraj,

znaj…,

život se i dalje vrti,

na drugoj vremenskoj crti.

Kao u ringišpilu

život je uvijek u okretu

i u stalnom pokretu.

Milan Troskot, Živi Trenutak