atma.hr – 52
Glavna manifestacija djelovanja obrambenog sustava koju mi možemo uočiti su simptomi i znakovi bolesti, pa iz toga proizlazi da moramo tražiti supstancu koja u ljudskom organizmu može izazvati sličan zbir simptoma i znakova. Ako je supstanca u stanju da u zdravom organizmu izazove skup simptoma, koji je sličan skupu simptoma neke bolesne osobe, onda je vjerojatno da će taj lijek dovesti do izlječenja. Ovo predstavlja temeljni stup homeopatske znanosti i u homeopatiji se smatra osnovnim zakonom iscjeljenja.

Hahnemann je ispravno zaključio da slično liječi slično (Similia simibilus curentur). To je poznato kao zakon sličnosti ili načelo rezonancije. Dakle, svaka supstanca koja može izazvati određeni zbir simptoma u zdravom ljudskom biću, može liječiti taj zbir simptoma u bolesnom.

Prednosti homeopatskog načina liječenja

  1. Homeopatska medicina je individualizirana, a ne kao u klasičnoj medicine po metodi “jedna mjera odgovara svakome”. Temelji se na indidualiziranom tretmanu, uvažavajući da je svaka osoba jedinstvena i treba lijek koji se specifično poklapa s njezinim simptomima.
  2. Dobro odabran lijek je visoko učinkovit, proizvodeći uočljive promjene kroz dva tjedna do mjesec dana od početka terapije. Napredak se može nastaviti kroz više mjeseci nakon pojave učinka. Protivno tome klasični lijek djeluje samo nekoliko sati.
  3. Homeopatija je “nježna” i sigurna uz neusporedivo manje nuspojava od konvencionalne medicine.
  4. Homeopatija neće izazvati depresiju, pospanost, gubitak apetita, ali će promijeniti osobnost na bolje (npr. kod djeteta sa smetnjama na mentalnoj razini).
  5. Uzima se na jednostavan način. Najčešće se primjenjuje tako da se lijek otapa pod jezikom. Kako je osnovna komponenta lijeka laktoza (mliječni šećer), lijek ima dobar okus, pa ga vole i djeca.
  6. Katkad samo jedna doza može dovesti do dugotrajnog pozitivnog efekta.
  7. Homeopatija se može primjeniti kao samostalan način liječenja, ali i udružena s konvencionalnom medicinom.
  8. Homeopatija istovremeno liječi fizičke, emocionalne i mentalne probleme (holistički način liječenja).
  9. Homeopatija liječi čitav organizam, uključujući imuni sustav i pomaže u sprečavanju novih bolesti.

Kako izgleda pregled kod homeopata?

Najvažniji pregled je svakako prvi pregled. Pri tome se homeopat upoznaje sa zdravstvenim problemima bolesnika kao i brojnim drugim, na prvi pogled manje važnim, osobinama bolesnika i kliničke slike koja se razvila kod njega. Kako bi ostvario najbolji uvid u njegove tegobe potrebno je detaljno ispitati bolesnika o njegovim tegobama (anamneza) i spoznati sliku bolesti. To su simptomi i znakovi bolesti i njihove osobine te druge tegobe koje se javljaju kod neke osobe. Osim toga potreban je i fizikalni pregled, kao i pregled rezulata različitih medicinskih dijagnostičkih i terapijskih postupaka (medicinska dokumentacija) koju bolesnik donosi sa sobom.

atma.hr – 52
Stoga prvi susret može potrajati i dulje od jednog sata. Homeopat se zanima za sve simptome i znakove bolesti kako na fizičkom tako i na emocionalnom i mentalnom planu. Postavit će bolesniku i brojna pitanja kojima saznaje i za neke prikrivene, neobične i rijetke simptome kao i osobitosti postojećih tegoba (pogoršanje na toplo ili hladno, pogoršanje danju ili noću, sezonska pojava tegoba i sl.). Upravo oni ga mogu usmjeriti na specifičan lijek koji će djelovati na najveći broj postojećih tegoba. Nastoji pronaći jedan lijek kojim će dostići stanje sveukupnog izlječenja. Takav lijek se naziva konstitucijskim. Katkad, iz brojnih razloga, pri prvom susretu nije do izražaja došla ukupnost simptomatologije ili je terapeut nije uspio otkriti. Stoga se razgovor odvija i pri svakom kontrolnom pregledu.

Kontakt

Mario Piškur, homeopatski liječnik
Tel: +385 91 5655 509
Email: [email protected]
Web: www.homeopatijazdravlje.com