Besplatno predavanje i radionica Svetlane Goge Kostić ŽIVOT BEZ PATNJE
Besplatno predavanje ( traje oko 60 minuta) Zagreb, 3.6.2023. 16h
OAZA Joyful Place, Radićeva ulica 16
Predbilježbe na mob. 0993552111

Bol i patnja su posljedica neravnoteže svjesnog i podsvjesnog uma. Podsvjesni um – unutrašnje dijete, ima namjeru da nastavi sa svojom negativnom kreacijom, jer je to jedino što mu je poznato. Ono UŽIVA u negativnoj kreaciji. Jedini način da mu pokažemo da postoje lijepe i ugodne stvari u kojima može uživati, je da mu se sa puno ljubavi posvetimo i odamo priznanje za njegovu savršenu kreaciju. Treba da mu stavimo do znanja da ga prihvaćamo kao dio sebe i da preuzmemo odgovornost za svu dosadašnju kreaciju.

Kada smo hrabri da svjesno priznamo da uživamo u negativnim uvjerenjima i osjećajima, tada počinjemo energiju usmjeravati da teče u jednom pravcu, što je prvi važan korak ka oslobađanju od patnje.
Na radionici ću vam pokazati kako se pristupa unutrašnjem djetetu i kako preuzimamo odgovornost i konačno priznajemo da smo podsvjesno sve vreme UŽIVALI u onome čemu se svjesno opiremo.

Kada prestane otpor zbog priznavanja istine, energija počinje nesmetano teći….
https://svetlanagogakostic.com