U koju skupinu ljudi pripadate: Spavači, oni koji se počinju buditi ili probuđeni?

1
417

Responsive text-52 horizontal

Svatko tko se imalo ozbiljnije bavi astrologijom uočiti će da interpretacija pojedine natalne karte u mnogo čemu ovisi o svjesnosti osobe kojoj pripada. Simboli koji opisuju trenutak rođenja precizno opisuju iskustva koja su potrebna za evolucijsko napredovanje, no pri tome nisu nužno vezani uz konkretni materijalni povod za ta iskustva. Često puta slične natalne karte mogu u konačnici dovesti do jako različitih manifestacija u životima osoba koje njihovu simboliku realiziraju. Tako će se na primjer dramatična simbolika kvadrata Marsa i Plutona kod mesara konkretizirati u komadanju životinjskog mesa, dok će se istovremeno kod nekog slikara izraziti kroz snažne ekspresionističke poteze kistom. Možemo reći da našu životnu priču paralelno kreira kontekst u kojem smo se našli i nivo svijesti koji pri tome posjedujemo.

Piše: Igor Ognjenović
Izvor: nexus-svjetlost.com

Unutar različitih gnostičkih tradicija u pravilu se pojavljuje podjela ljudi na tri velike grupe: spavači, oni koji se počinju buditi i probuđeni. Spavače predstavlja velika većina čovječanstva (otprilike 75 posto ljudi), u fazi buđenja je manjina koja se odvojila od kriterija gomile (20 posto ukupne populacije), dok je probuđenih najmanje (tek 5 posto). Pri tome je važno napomenuti da nivo se nivo svjesnosti ne odnosi na čovječji um, nego na dušu koja se inkarnira unutar fizičkog tijela. Unutar sveukupnog ciklusa inkarniranja možemo razlikovati dvije velike faze – odvajanje od svoje prave prirode i povratak natrag.

Kad jednom dođe do odvajanja i duša uđe u fizičku stvarnost, ona uđe u polje materijalne stvarnosti gdje ju se na svaki način nastoji što duže zadržati. Duša postaje dijelom kolektivnog sna u kojemu ju se uvjerava kako je upravo to stanje normalno i jedino ispravno. Proces buđenja nije nimalo lak jer zahtijeva preokretanje većine naučenih modela egzistiranja. Otprilike kao da u jednom trenutku počnete trčati prema vrhu pomičnih stepenica koje idu prema dolje. Da bi došli do vrha potrebno je uložiti priličan trud, a k tome se još suočavate i s negodovanjem spavača koji putuju prema dolje. Što je ovome da trči prema gore? Zašto poput nas lijepo ne stoji na miru? Spavači pri tome znaju biti vrlo neugodni i iz sve snage se truditi na eliminiraju probuđene.

Spavači

Responsive text-52 horizontal

Pozabavimo se malo spavačima. Riječ je doslovce o ljudima koji gotovo čitav život provode zarobljeni u kolektivnom snu čovječanstva. Njima je na prvom mjestu preživljavanje i održavanje vrste, što ostvaruju kroz pripadnost plemenu, naciji, određenoj klasi, ili porodici. Ti ljudi preuzimaju vrijednosti koje su definirane od strane društva i pri tome na osnovu njih definiraju svoj identitet. Uključuju se u masovne oblike religije i bez razmišljanja prihvaćaju postojeće društvene zakone i pravila ponašanja. U njima postoji veliki strah od nestajanja reda i izbijanja kaosa. Razlog tome je njihova unutrašnja dezorijentacija, što se manifestira kroz izraženu potrebu za izvanjskom strukturom i redom. Ti ljudi u svojim životima preuzimaju gotove modele uspješnosti i zaziru od bilo kakvih promjena. Kod njih eksperimentiranje nije poželjno, ono ih čak i ljuti. Oni nikako ne žele privući negativnu društvenu pažnju. Ideal im je biti „normalan“ i uspješan.

Astrološki bi se moglo reći da spavači žive Saturnov nivo svjesnosti. Ovaj planet povezan je s našom društvenom uvjetovanošću i različitim vrstama ograničenja koja ta uvjetovanost nameće. Ovaj planet je zadnji golim okom vidljivi planet Sunčevog sustava i tisućama godina mu je dodjeljivana uloga čuvara koji ljudske duše drži vezanim uz materijalnu stvarnost. Unutar spavača možemo generalno razlikovati tri grupe, ovisno o razlikama na nivou svijesti. Najnižoj od njih pripadaju ljudi koji doslovce razmišljaju samo o preživljavanju. Oni gotovo da ne posjeduju pojedinačni identitet, tako da se primarno doživljavaju kao pripadnici klana, porodice, nacije, ili religijske skupine. Kod tih ljudi postoji vrlo malo individualne ambicije i slobodne volje. Stilovi života se jako razlikuju ovisno o spolnoj pripadnosti, a svoju profesiju i imena nasljeđuju od predaka.

Najnižoj grupi spavača u pravilu pripadaju ljudi iz nižih društvenih klasa. Rođeni su u porodicama s puno djece i pri tome stječu lošu naobrazbu. Oni u životu traže autoritete koje će slijediti, pri čemu svemu pristupaju s dosta fatalizma. Kod njih su promjene uglavnom uzorkovane dramatičnim krizama. Za razliku od najniže grupe spavača, u srednjoj se pojavljuje individualna i osobna svjesnost. Ti ljudi znaju što vole i što ne vole te iskazuju određenu životnu ambiciju. Oni žele postići bolje društvene pozicije od svojih predaka i pri tome su svjesni potrebe boljeg obrazovanja.

U srednjoj grupi spavača ćemo pronaći pripadnike niže srednje i srednje klase. Oni svoj identitet više ne definiraju po pripadnosti nacionalnim i religijskim grupama, nego se prvenstveno okreću svojoj porodici. Religija je i dalje važna, no sada se najčešće svodi na dosljedno slavljenje važnijih praznika. Ukratko, možemo reći da kod srednje grupe spavača dolazi do zamjetnog jačanja ega.

Najviša grupa spavača je u potpunosti integrirana u društvo. Njezini članovi posjeduju kvalitetnu naobrazbu i u pravilu pripadaju višim društvenim slojevima. Ljudi iz treće grupe predstavljaju društvenu elitu koja ima sve predispozicije da dođe do bogatstva potrebnog za život ispunjen luksuzom. Tu ćemo pronaći sveučilišne profesore, političare, direktore, poznate osobe i religijske vođe. Svi oni su vrlo kulturni i sofisticirani, fleksibilni spram ostalih ljudi, no još uvijek konzervativni u svojim stavovima. Ti ljudi imaju potrebu prikazivati simbole svoje uspješnosti, bilo da je riječ o skupim automobilima i jahtama ili diplomama na prestižnim sveučilištima. U sklopu te najviše grupe spavača ego doživljava svoj vrhunac. Pripadnici te grupe se doživljavaju savršenima i svoje nedostatke preispituju tek pri pojavljivanju različitih kriznih situacija. Za njih su korupcija i zlouporaba moći izuzetno velika iskušenja.

Ljudi u fazi buđenja

Responsive text-52 horizontal