Foto: Milan Troskot

Kao mjesečar u polusnu, hodam između svjetova.

Izgubio sam kompas i ne znam kojim putem dalje krenuti.

Nema više luke u koju moj brod može sigurno uploviti.

Na leđima nosim težak ruksak svojih strahova, neostvarenih želja i planova.

Jednom nogom stojim u živom blatu, a sa drugom na čvrstom tlu.

Sve više gubim ravnotežu i kontrolu.

Ako potpuno skliznem, više se neću moći vratiti i krenuti dalje.

Dio po dio, praznim svoj ruksak i postajem sve lakši i slobodniji.

U daljini, na horizontu, vidim malu točku Svjetla, ali dovoljno jasnu da je moje oči mogu razabrati.

Poput leptira širim svoje ruke i spremam se za novi let ususret Novome Jutru.


Milan Troskot, Živi Trenutak