Mandala meditacija

Shree Jantre

Pet osnovnih Vastu principa

Meru – Harmonija u Domu

Duša vašeg doma

Vastu u Kali Yugi

Vastu za auto

Dnevni Jyotish Horoskop