Image By freepik

Čovjek treba živjeti u skladu sa svojim spoznajama budući da mu se ne oprašta kada zanemari naučeno.

Dakle, oprost se dijeli samo za nesvjesni nehaj.

To je životna škola u kojoj se lekcije uče prema principu pokušaja i pogreški.

Stvarni napredak čovjeka je moguć samo ako on djeluje vođen spoznajom.

Postupak je lagan, samo treba biti dosljedan i djelovati onako kako znamo da je najpametnije.

atma.hr – 52
Ako najbolji izbor između ponuđenih opcija nije očit, trebamo si postaviti pitanje koja od tih opcija je najpametnija.

Naravno da je pritom moguće pogriješiti s obzirom da među nama žive i ljudi koji su pametniji i koji bi po svojim spoznajama napravili pametniji korak nego mi, no bar ćemo u slučaju svojeg nesavršenog koraka znati da smo pokušali i učinili najbolje što smo mogli.

A trud se cijeni i karmički nagrađuje.

Ukoliko nam se odmah ne otvore ona vrata kojima smo se nadali, život će nam dati novu priliku ukoliko smo je zaslužili dok smo radili najbolje što smo mogli.

Kada svemir vidi naše ustrajanje i trud prilikom naših pokušaja da uspijemo, biti će nam poslane nagrade koje će nam pomoći u našoj borbi.

Trudom ćemo privući najbolje ljude, ostale aktiviste, koji trebaju nas jednako kao što mi trebamo njih.

Na taj ćemo se način naći umreženi sa najboljim ljudima, ljudima vođenim istom ili sličnom svrhom kao našom, te ćemo tek tada moći napraviti velike stvari koje su nam se na početku puta činile dalekim i nedostižnim.

Na taj se način ostvaruju veliki planovi i snovi.

mag.iur. Lorena Krizmanić

atma.hr – 52